Nyelvoktatás

ANYANYELVI OKTATÁS

A versek, mondókák, szerepjátékok erősítik a gyerekek érzelmeit. Tanításuknál nagy hangsúlyt fektetünk a mozgással társított játékos formákra, mely az összetett képességek fejlődését segíti. Fontosnak tartjuk mindezen foglalkozásokat sok zenével, énekléssel gazdagítani, hiszen a beszédtanulással foglalkozók többsége már igazoltnak látja, hogy a fejlettebb zenei hallással rendelkező személyek hamarabb, gyorsabban, több szót ismernek fel, mivel a beszédhangok is zenei jellegűek, és a hangok értelmi megkülönböztető szerepe egyértelmű. A gazdagodó szókincs egyre pontosabb azonosító és megkülönböztető képességet fejleszt ki majd.

AZ ANGOL OKTATÁSRÓL ÉS JAMES-RŐL

Minél fiatalabb egy kisgyermek, annál könnyebben képes akár több nyelvet is befogadni, ha azzal rendszeresen találkozik, tehát folyamatosan kommunikálni kell vele ezen a nyelven.

Bölcsődés csoportunk esetében úgy foglalkozunk a gyerekekkel, hogy megismerjék az angol nyelvet, a dalokon, mondókákon keresztül egy új világ táruljon fel számukra. Szeretnénk könnyebbé, élvezetesebbé tenni a nyelvtanulást, mert az óvodás kor előtti idegen nyelvi ismerettel jelentős előnyhöz juthatnak.

Angol nyelvtanárunk James Cloke, aki angol anyanyelvű nyelvtanár, az 1-3 éves gyermekek játékos nyelvoktatására specializálódott. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az országban egyedülálló módon képes az angol nyelv kisgyermekeknek történő oktatására.